Μετά την επιλογή ενός βίντεο για προβολή, θα πρέπει να περιμένετε το γέμισμα της πράσινης μπάρας
στο κάτω μέρος του βίντεο. Μετά το «γέμισμα» κάντε κλικ στο δείκτη της μπάρας για την συνέχιση της προβολής .

The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.