ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάπτυξη και εμπορία εφαρμογών Τεχνικού Λογισμικού στο χώρο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και των Συστημάτων Αυτοματοποιημένης Σχεδίασης (CAD). Παροχή υπηρεσιών ερευνητικού περιεχομένου και εκπόνηση τεχνικών μελετών στα παραπάνω πεδία. Ανάπτυξη, εμπορία, και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής ιδίων ή τρίτων, εκπαίδευση και επί τόπου υποστήριξη.
    Ίδια προϊόντα :
  • “HYDRIS” Ολοκληρωμένο σύστημα “ΤΕΧΝΙΚΟΥ – GIS” για επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης.
  • “ΚΤΙΡΙΟ” Πρόγραμμα αρχιτεκτονικής σχεδίασης σε περιβάλλον AutoCAD.
    Προϊόντα τρίτων :
  • AutoCAD, MAP3D , AutoDESK Architecture, Revit, Civil 3D, 3D Studio MAX.
Συνεργασίες : AutoDESK Inc. (AutoDESK Authorized Dealers & Developers) , Nokia (Qt developers).
Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή

iHydris

i-Hydris

Κείμενο για το i-Hydris

Read more

Ktirio2_thumb

Ktirio CAD

Γνωριμία με το Περιβάλλον Επίδειξη των θέσεων επιλογής των βασικών λειτουργιών – εντολών της εφαρμογής από τα Pull Down Menus , τις εργαλειοθήκες και τους εμφανιζόμενους διάλογους. Τοιχοποιίες Το «αντικείμενο» Τοίχος. Παράμετροι τοίχου. Μεταβολή μέσω των Grips. Επίδειξη δυνατοτήτων σχεδίασης – επεξεργασίας τοίχων με χρήση βασικών εντολών του AutoCAD όπως stretch, break, copy, fillet, chamfer, …

Read more